Những tháng cuối năm 2016, nhộn nhịp các hoạt động tại triển lãm xây dựng trong nước.

close