Sản phẩm nhôm VN có thể bị Úc áp thuế phạt đến 34,2%

close